Wycieczki


Wycieczka „Zapomniana Warta”
Ilość osób: 1 do 20 osób.
Czas trwania: ok. 4-5godz.
Długość trasy: ok. 70 km.
Optymalny okres na realizację: możliwa realizacja w ciągu całego roku.
Miejsce: Objazdowa wycieczka samochodowa/autokarowa: Kostrzyn – Kłopotowo –Świerkocin – Studzionka – Malta – Zaszczytowo – Grodzisk – Słońsk – Żabczyn.
Środek transportu: Niezbędny własny środek transportu i jedno miejsce dla przewodnika.
Inne: Wskazany plecak, picie, kanapki.
Cena: 60 zł/godz./grupa 1-10 osób; 100 zł/godz./grupa 11-20 osób
Podczas wycieczki prezentowane są: Twierdza Kostrzyn – tu wszystko się zaczęło, omówienie dawnego systemu hydrologicznego Warty na starych mapach, krótkie omówienie historii budowy i rozwoju twierdzy; przeprawa promowa w Kłopotowie, centrum dowodzenia melioracjami – Świerkocin, omówienie zakresu prac regulacyjnych i melioracyjnych; dawna wieś olenderska – Studzionka – kim byli Olendrzy?; historia dawnego nazewnictwa - wieś Malta; układy przestrzenne i zabudowa dawnych wsi kolonizacji fryderycjańskiej na przykładzie wsi Zaszczytowi i Grodzisk; zabytek hydrotechniczny – przepompownia wody w Słońsku; chyże rybackie w Słońsku; zamek i kościół Joannitów w Słońsku; panorama doliny Warty widziana z okolic fortu w Żabicach.

Wycieczka „W krainie łęgów i olsów – podmokły survival”
Ilość osób: 1 do 5 osób.
Czas trwania: ok. 2-3 godz.
Długość trasy: ok. 2-3 km.
Optymalny okres na realizację: zima, wczesna wiosna.
Miejsce: okolice wsi Dąbroszyn lub Ługi Górzyckie.
Środek transportu: Wycieczka piesza. Niezbędny własny środek transportu w celu dojazdu na miejsce i jedno miejsce dla przewodnika.
Inne: Wskazany plecak, termos z piciem, kanapki. Niezbędne gumowce (przed kolano!), ciepłe ubranie, dodatkowe skarpety na wypadek przemoczenia. Mile widziana lornetka. Wycieczka tylko dla osób o dobrej kondycji fizycznej!
Cena: 60 zł/godz./grupa
Podczas wycieczki przechodzimy przez trudny teren, częściowo znajdujący się pod wodą, częściowo jest to błoto. Często też trzeba pokonywać rowy melioracyjne lub rozlewiska utworzone przez bobry.

Wycieczka „Skarby Ujścia Warty”
Ilość osób: 1 do 6 osób.
Czas trwania: ok. 2 godz.
Długość trasy: ok. 60 km.
Optymalny okres na realizację: optymalny okres to wiosna lub jesień. Nie polecamy w okresie pełnego lata.
Miejsce: Ujście Warty - okolice wsi Słońsk, lub wsi Dąbroszyn.
Środek transportu: Niezbędny własny środek transportu i jedno miejsce dla przewodnika.
Inne: Wskazany plecak, picie, kanapki, odpowiednie, wygodne obuwie. Mile widziana lornetka.
Cena: 60 zł/godz./grupa
Podczas wycieczki prezentowane są: rośliny i zwierzęta (w głównej mierze ptaki) związane z terenami podmokłymi, rozlewiskami Ujścia Warty.

Zajęcia terenowe „Razem: ja, mama i tata zdobywamy wiedzę świata”
Ilość osób: Zajęcia prowadzone w drużynach rodzinnych, od 1 do 6 osób.
W zabawie jednocześnie uczestniczyć może kilka drużyn, tak by maksymalna ilość wszystkich uczestników nie była większa niż 25 osób.
Czas trwania: 2-3 godz.
Długość trasy: ok. 3 km.
Optymalny okres na realizację: możliwa realizacja w ciągu całego roku.
Optymalny termin wiosna- lato.
Miejsce: Najbliższe okolice wsi Ownice.
Środek transportu: Nie jest wymagany.
Inne: Wskazany plecak, picie, kanapki, środek odstraszający komary i kleszcze, wygodne obuwie. Mile widziana lornetka. Niezbędny jest długopis.
Cena: 100 zł/drużyna
Zajęcia prowadzone w formie gry terenowej. Każda drużyna dostaje kartę z opisem trasy dojścia do pierwszego punktu etapowego. Obok tego punktu ukryta jest skrytka z opisem dojścia do kolejnego punktu etapowego itd. Poszczególne punkty etapowe znajdują się w charakterystycznych miejscach (np. rozdroże, duże, samotne drzewo itp.) a skrytki są oznakowane. Ponadto na trasie rozlokowane są skrytki z zadaniami specjalnymi. Zadania zróżnicowane są stopniem trudności i przeznaczone do zrealizowania przez mamę, tatę (ew. ciocię, dziadka, itp.), dzieci. Miejsce ukrycia skrytek z zadaniami jest opisane w skrytkach etapowych. Animator i przewodnik zarazem, jest z wykształcenia, a także z zamiłowania przyrodnikiem oraz etnologiem. Od kilkunastu lat zawodowo prowadzi edukację przyrodniczą dzieci, młodzieży i dorosłych, pracując na co dzień w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Swoją pasję i wiedzę przekazuje dzieciom i młodzieży na łamach czasopisma „Głos przyrody”. Każdą wolną chwilę stara się spędzić na chodzeniu lub jeżdżeniu rowerem przez lasy czy łąki. Wpatrywanie się w remiza wijącego swe gniazdo, czy mrówki taszczące do mrowiska gąsienicę motyla niekiedy pochłania ją bez reszty. Dużo podróżuje, najchętniej tam gdzie przyroda panuje nad człowiekiem, a nie odwrotnie - po krajach dawnego ZSRR i Europie Środkowej. Ulubione miejsce na mapie – wszystkie, choć w szczególności tundra i ukraińskie Karpaty. Kiedy czas na to pozwala, zajmuje się rękodzielnictwem (od niedawna również przyrodniczym). Jest członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Rękodzielników. Jej wyroby wykonane są z naturalnych materiałów i nawiązują do dawnych tradycji.